Nguyễn Văn Bền

CHỦ TỊCH HĐQT MOTA GROUP
Trình độ: Cử nhân Kinh tế vận tải - Trường Đại học Giao thông vận tải

Đảm nhiệm 1 trong 2 vị trí quan trọng nhất tại Mota Group, ông Nguyễn Văn Sinh đã có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến với các vị trí quan trọng tại nhiều doanh nghiệp lớn:
- Nguyên Chủ tịch Tổ chức kết nối thương mại quốc tế BNI nhiệm kỳ I và XIII 
- Chủ tịch Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu SaLa.
- Nguyên CEO Công ty cổ phần BĐS Bắc Đô
- CEO Hệ thống cung cấp dịch vụ ESALEN

Trước khi trở thành Phó Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Mota Group, ông Nguyễn Văn Sinh còn có kinh nghiệm phát triển nhiều lĩnh vực:

-    20 năm kinh nghiệm điều hành các chuỗi hệ thống dịch vụ 
-    Kinh nghiệm 15 năm điều hành doanh nghiệp bất động sản 
-    Xây dựng tổ chức BNI phát triển, hỗ trợ kết nối đầu tư cho trên 50 doanh nghiệp 
-    Kinh nghiệm điều hành chuỗi hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ 1 chi nhánh phát triển thành 8 chi nhánh nổi tiếng Hà Nội.Đội ngũ nhân sự