Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

12/07/2022
Mota Group được thành lập xuất phát từ mong muốn tạo ra một công đồng doanh nghiệp Việt lớn mạnh, để góp phần xây dựng xã hội ngày một phồn vinh, thịnh vượng.

I. TẦM NHÌN: "Đưa doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới".

Tầm nhìn của Mota Group trong 5 năm tới là thực hiện số hóa thành công 1000 doanh nghiệp Việt và đưa thành công nhiều doanh nghiệp lên sàn chứng khoán quốc tế, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế thế giới.

II. SỨ MỆNH: "Giúp cho mọi người có một cuộc sống hạnh phúc, thành công, viên mãn".

Sứ mệnh của Mota Group là tạo ra một cộng đồng hạnh phúc: Kinh doanh hạnh phúc, làm việc hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc. 

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI  "ĐẠO - ĐỨC - TÂM - TẦM - TÀI - TRÍ"

Đối với Mota Group 5 chữ Đạo - Đức - Tâm - Tầm - Tài - Trí chính là kim chỉ nam để phụng sự:

* ĐẠO

Đạo chính là con đường giúp để con người hướng đến những giá trị Chân – Thiện – Mỹ. Mota Group luôn cố gắng xây dựng mô hình kinh doanh theo con đường CHÍNH ĐẠO, tuân thủ đúng theo pháp luật của nhà nước và quy chuẩn đạo đức của xã hội.

* ĐỨC

Mota Group quan niệm “đức hạnh chính là cội nguồn của hạnh phúc”. Đức hạnh của mỗi người sẽ tạo ra một gia đình hạnh phúc, một xã hội phồn thịnh.

* TÂM

Mota Group đặt chữ TÂM lên hàng đầu. Đối với khách hàng thì tận tâm phục vụ. Đối với doanh nghiệp thì tận tâm tận lực. Đối với xã hội thì tận tâm đóng góp.

* TẦM

Mota Group luôn có tầm nhìn chiến lược lâu dài với khát vọng đưa doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới. 

* TÀI

Đối với Mota Group mỗi doanh nghiệp là một quốc gia thu nhỏ. Hiền tài chính là nguyên khí của quốc gia, của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp, một đất nước có nhiều hiền tài, chắc chắn sẽ hưng thịnh mãi mãi.

* TRÍ

Mota Group luôn đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, sáng tạo không ngừng để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao.

Trong công việc cũng như cuộc sống, trí tuệ chính là "ngọn đèn" giúp mỗi người xác định được mục tiêu, con đường của chính mình.