Phát triển bền vững
KHÁT VỌNG TIÊN PHONG
Mota Group đặt cho mình sứ mệnh mang đến cuộc sống Hạnh phúc - Thành công - Viên mãn cho mọi người, do đó con đường mà Mota Group lựa chọn là phát triển bền vững
Văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp chính là "linh hồn"của một doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp chính là bản sắc làm nên sự khác biệt của một doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác. Một doanh nghiệp nếu không xây dựng được văn hóa doanh nghiệp của chính mình, thì khó có thể phát triển. Đối với Mota Group cũng vậy, văn hóa doanh nghiệp luôn được hết sức chú trọng.
Xem chi tiết
Chiến lược con người
Mota Group luôn chú trọng việc tạo ra một hệ sinh thái doanh nghiệp lý tưởng, hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam đạt được giấc mơ khởi nghiệp, trở thành những kỳ lân tương lai của thế giới.
Xem chi tiết
Môi trường và cộng đồng
Doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Nhưng doanh nghiệp cũng góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường. Bởi bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống, bảo vệ sự phát triển bền vững. Mỗi doanh nghiệp là một cộng đồng thu nhỏ của xã hội, do đó, nếu mỗi doanh nghiệp phát huy tốt giá trị cộng đồng của chính mình, thì xã hội sẽ tốt đẹp.
Xem chi tiết
Công ty thành viên
Mota group là tập đoàn chuyên cung cấp giải pháp giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp, tối ưu hóa các nguồn lực hướng đến phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Trong đó, chúng tôi sở hữu các công ty thành viên sau:
xem thêm
liên hệ với chúng tôi