Quan hệ cổ đông
KHÁT VỌNG TIÊN PHONG
Phát triển bền vững
Với tâm nguyện mang đến một cuộc sống Hạnh phúc - Thành công - Viên mãn cho mọi người, Mota Group luôn chú trọng trong việc xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Để làm được điều đó, Ban lãnh đạo Mota Group luôn cam kết hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, luôn ưu tiên lựa chọn những dịch vụ có lợi cho xã hội và môi trường.
Xem chi tiết
Tóm tắt kết quả kinh doanh 01.2022
Tóm tắt kết quả kinh doanh quý I - 2022
Xem chi tiết
Tóm tắt kết quả kinh doanh quý 02.2022
Tóm tắt kết quả kinh doanh quý II.2022
Xem chi tiết
Ban cố vấn Mota Group khảo sát nhà máy sản xuất của đối tác trước khi tư vấn chiến lược
Ban cố vấn Mota Group khảo sát nhà máy sản xuất của đối tác trước khi tư vấn chiến lược
Xem chi tiết
Ban cố vấn Mota Group đến thăm Công ty cổ phần chữ ký số FastCA
. Chủ tịch Nguyễn Văn Bền - đại diện Ban cố vấn Mota Group đến thăm văn phòng của Công ty cổ phần chữ ký số FastCA sau 4 năm được Mota Group tái cấu trúc doanh nghiệp thành công.
Xem chi tiết
Ban cố vấn Mota Group đến thăm Công ty cổ phần chữ ký số NEWCA
Chủ tịch Nguyễn Văn Bền đến thăm đối tác sau 5 năm thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp thành công
Xem chi tiết
Công ty thành viên
Mota group là tập đoàn chuyên cung cấp giải pháp giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp, tối ưu hóa các nguồn lực hướng đến phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Trong đó, chúng tôi sở hữu các công ty thành viên sau:
xem thêm
liên hệ với chúng tôi