8 LỢI ÍCH NỔI BẬT CỦA PHÒNG KẾ TOÁN NỘI BỘ MÀ BẠN CÓ THỂ CHƯA BIẾT HẾT 💡

24/10/2023
Ngoài nhiệm vụ hạch toán phục vụ cho các nghiệp vụ kế toán thông thường, phòng ban kế toán nội bộ còn có các lợi ích sau:

8 LỢI ÍCH NỔI BẬT CỦA PHÒNG KẾ TOÁN NỘI BỘ MÀ BẠN CÓ THỂ CHƯA BIẾT HẾT 💡

Ngoài nhiệm vụ hạch toán phục vụ cho các nghiệp vụ kế toán thông thường, phòng ban kế toán nội bộ còn có các lợi ích sau:

1. TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ 📜

Kế toán nội bộ đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ luật kế toán, thuế, lao động... giảm thiểu vi phạm và rủi ro pháp lý.

2. THỰC HIỆN KIỂM SOÁT VÀ TỐI ƯU CHI PHÍ 💰

Phân tích, đánh giá các khoản chi phí để đề xuất cách tiết giảm chi phí hiệu quả.

3. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ 👩‍💼

Cung cấp thông tin về chi phí và hiệu quả nhân sự để lãnh đạo đánh giá và quản lý nhân sự tốt hơn.

4. UY TÍN VÀ THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC NÂNG CAO 📈

Hoạt động tốt của kế toán nội bộ góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu doanh nghiệp.

5. BÁO CÁO QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 📊

Thiết kế báo cáo trực quan, chi tiết, đầy đủ các chỉ số quan trọng phục vụ quản trị.

6. GIÚP LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ ⚖️

Cung cấp thông tin để lãnh đạo lựa chọn được dự án đầu tư sinh lời cao.

7. HỖ TRỢ KIỂM TOÁN NỘI BỘ 🕵️‍♂️

Cung cấp số liệu cho kiểm toán nội bộ đánh giá chính xác hoạt động doanh nghiệp.

8. HỖ TRỢ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP 🏗️

Đánh giá hiệu quả hoạt động để đề xuất phương án tái cấu trúc tối ưu.

👉 Như vậy, kế toán nội bộ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

🏢 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MOTA GROUP – Dẫn Đầu Lĩnh Vực Tái Cấu Trúc

🏠 Địa chỉ: Số 108 ngõ 92 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.

☎️ Hotline: +84 967-493-066

✉️ Email: cskh.motagroup@gmail.com

🌐 Website: motagroup.vn

🎥 Tik Tok: adviser.motagroup

📺 Youtube: adviser.motagroup

📸 Instagram: adviser-motagroup

💬 Zalo: 0967.493.066

💼 LinkedIn: adviser.motagroup #ketoannoibo#kiemsoatchiphi#quantrichiphi#quantriruiro#quantritaichinh#taicautruc#setupketoan#bieumaudoanhnghiep#quytrinhdoanhnghiep#vanhanhdoanhnghiep#huydongvon#vayvon#taicautruc