Từ thiện xã hội

20/06/2022
Đối với Mota Group, mục tiêu cuối cùng là mang lại cuộc sống Hạnh phúc - Thành công - Viên mãn cho mọi người. Do đó, hoạt động thiện nguyện xã hội luôn được Ban lãnh đạo chú trọng quan tâm