Lĩnh vực hoạt động
16
TH. 07 - 2022
Lĩnh vực hoạt động Lĩnh vực hoạt động Kế toán thuế
Kế toán thuế Mota-QC: Cung cấp toàn bộ dịch vụ liên quan đến kế toán thuế, hạch toán, kế toán thống kê, kế toán quản trị doanh nghiệp...giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt dòng tiền và tối ưu hóa lợi nhuận.
xem chi tiết
Thương mại dịch vụ
Lĩnh vực hoạt động Lĩnh vực hoạt động Thương mại dịch vụ
Mota Group là tập đoàn chuyên cung cấp các dịch vụ đa tầng liên quan đến quản trị doanh nghiệp, tài chính kế toán, chiến lược truyền thông, giải pháp truyền thông.
Từ thiện xã hội
Lĩnh vực hoạt động Lĩnh vực hoạt động Từ thiện xã hội
Đối với Mota Group, mục tiêu cuối cùng là mang lại cuộc sống Hạnh phúc - Thành công - Viên mãn cho mọi người. Do đó, hoạt động thiện nguyện xã hội luôn được Ban lãnh đạo chú trọng quan tâm
Công ty thành viên
Mota group là tập đoàn chuyên cung cấp giải pháp giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp, tối ưu hóa các nguồn lực hướng đến phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Trong đó, chúng tôi sở hữu các công ty thành viên sau:
xem thêm
liên hệ với chúng tôi