Công ty thành viên
20
TH. 06 - 2022
Công ty thành viên Công ty thành viên Mota Tech
Công ty công nghệ Mota Tech chuyên cung cấp các phần mềm quản lý doanh nghiệp 4.0 như: phần mềm ERP, phần mềm quản lý bán hàng, quản lý nhân sự, phần mềm kế toán và các phần mềm khác giúp tối ưu hóa quản trị, hỗ trợ chủ doanh nghiệp vận hành hệ thống và quản lý ở mọi nơi, mọi lúc.
xem chi tiết
Mota Capital
Công ty thành viên Công ty thành viên Mota Capital
Mota Capital tạo ra môi trường để giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận được với các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.
Mota Job
Công ty thành viên Công ty thành viên Mota Job
Mota Job là nơi kết nối nguồn lực nhân sự chất lượng cao cho doanh nghiệp.
Mota Media
Công ty thành viên Công ty thành viên Mota Media
Mota Media cung cấp các giải pháp về truyền thông cho doanh nghiệp từ việc lên chiến lược truyền thông đến sản xuất các ấn phẩm truyền thông như: TVC, phóng sự, talkshow, clip viral...
Công ty thành viên
Mota group là tập đoàn chuyên cung cấp giải pháp giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp, tối ưu hóa các nguồn lực hướng đến phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Trong đó, chúng tôi sở hữu các công ty thành viên sau:
xem thêm
liên hệ với chúng tôi