VÌ SAO ÔNG CHỦ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH?

09/10/2023
- Báo cáo tài chính chỉ tập trung vào quá khứ, không dự báo được tương lai. - Cách trình bày còn nhiều hạn chế, khiến khó tiếp cận thông tin. - Ông chủ lại chú trọng đến báo cáo quản trị và chỉ số phi tài chính. - Loại báo cáo này hữu ích hơn cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh. - Cung cấp thông tin về giá trị hiện tại và triển vọng tương lai của DN.

📢Báo cáo tài chính vốn được xem là công cụ quan trọng để thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều ông chủ không mấy quan tâm đến loại báo cáo này. Điều đó có nguyên nhân sau:

- Báo cáo tài chính chỉ tập trung vào quá khứ, không dự báo được tương lai.

- Cách trình bày còn nhiều hạn chế, khiến khó tiếp cận thông tin.

- Ông chủ lại chú trọng đến báo cáo quản trị và chỉ số phi tài chính.

- Loại báo cáo này hữu ích hơn cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh.

- Cung cấp thông tin về giá trị hiện tại và triển vọng tương lai của DN.

✅ Để tăng giá trị, báo cáo tài chính cần có tính trọng tâm, linh hoạt và khả năng so sánh tốt hơn.❤️Thành công của bạn chính là Thành công của Mota Adviser❤️

Tham gia vào group “Cộng Đồng Hợp Tác-Kết Nối-Trao Đổi Kiến Thức Doanh Nghiệp Cùng Mota Adviser” để cùng nhau thảo luận và giải đáp những chủ đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp..

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MOTA GROUP – Dẫn Đầu Lĩnh Vực Tái Cấu Trúc